Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1mlr OÜ, registrikoodiga: 12623060 (edaspidi viidatud kui “me”, “meie” või “meie oma”)

See privaatuspoliitika kirjeldab kuidas Teie isiklike andmeid kogutakse, kasutatakse ning jagatakse www.lamps4makeup.com (“Veebileht”) veebilehte külastades või sellel ostu sooritades.

Meie veebilehte külastades nõustute selles privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustega.MEIE POOLT KOGUTAV ISIKLIK INFORMATSIOON

Kui külastad Veebilehte, kogume automaatselt Teie seadme kohta teatud informatsiooni, kaasaarvatud informatsiooni Teie veebilehitseja, IP aadressi, ajavööndi ning Teie arvutisse alla laetud küpsiste kohta. Lisaks sellele kogume sel ajal kui Te Veebilehte külastate informatsiooni üksikute veebilehtede või toodete kohta, mida vaatate, samuti selle kohta millised leheküljed või otsingusõnad Teid meie Veebilehele tõid ning informatsiooni selle osas kuidas meie Veebilehega suhtlete. Viitame sellele automaatselt kogutud infole kui “Seadme Informatsioonile”.”

Kogume Seadme Informatsiooni järgnevate tehnoloogiate abil:

- “Küpsised” on andmefailid, mis asuvad Teie seadmed või arvutis ning sisaldavad tihti endas unikaalset tuvastit. Rohkem informatsiooni küpsiste osas ning selle osas kuidas neid keelata külastage lehte http://www.allaboutcookies.org.

- “Logifailid” jälgivad tegevusi, mis toimuvad “Veebilehel” ning koguvad andmeid nagu IP aadress, veebilehitseja tüüp, Interneti teenusepakkuja, viitav/väljuv leht ja kuupäeva/aja stambid.

- “Veebimajakad”, “sildid” ja “pikslid” on elektroonilised failid, mida kasutatakse veebilehe sirvimise informatsiooni salvestamiseks.

 

Lisaks sellele: kui Te sooritate Veebilehel ostu või proovite sooritada ostu, siis kogume Teie kohta järgnevat informatsiooni: nimi, arveaadress, postiaadress, makseinfo (kaasaarvatud krediitkaardi numbrid ja muu makseinfo), e-posti aadress ja telefoninumber. Viitame sellele infole kui “Tellimuse Informatsioonile”.

Me võime koguda Teie isiklikku informatsiooni kui sisestate infot meie Veebilehel, ostate meie tooteid, registreerite end meie uudiskirja tellijaks ja/või läbi küpsiste ja lehe liiklusinfo.

Kui räägime selles privaatsuspoliitikas “Isiklikust Informatsioonist”, siis räägime nii Seadme Informatsioonist kui ka Tellimuse Informatsioonist.

KUIDAS ME TEIE ISIKLIKKU INFORMATSIOONI KASUTAME?

Me kasutame üleüldiselt kogutavat Tellimuse Informatsiooni täitmaks läbi Veebilehe esitatud tellimusi (see hõlmab ka Teie makseinfo töötlemist, kohaletoimetamise organiseerimist ning Teile arve ja/või tellimuse kinnituse saatmist). Lisaks sellele kasutamise Tellimuse Informatsiooni:

Teiega suhtlemiseks;

Toodete läbi vaatamiseks, et vältida potentsiaalseid pettuseid; ja;

Vastavalt Teie poolt määratud eelistustele pakkumaks Teile meie toodete või teenustega seotud informatsiooni või reklaame.

Me kasutame kogutavat Seadme Informatsiooni aitamaks meil potentsiaalseid riske ja pettuseid tuvastada (eriti seoses Teie IP aadressiga) ning üleüldisemalt, et parandada ja optimeerida oma Veebilehte (näiteks, analüüsides seda kuidas meie kliendid Veebilehte kasutavad ning hinnates turundus- ja reklaamikampaaniate edu).

 

TEIE ISIKLIKU INFORMATSIOONI JAGAMINE

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, siis asutame vajalikud sammud selle suunas, et kindlustada Teie isikliku informatsiooni kaitstus viisil, mis on vastavuses seadustega, eriti juhul kui kokkulepped viiakse läbi pooltega, kes asuvad väljaspool riiki (või juhul kui tegu on Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas asuvate kodanikega). Me nõuame ka oma agentidelt, konsultantidelt ning alltöövõtjatelt, kellega me Teie isiklikku informatsiooni jagame sarnast kaitsestandardit.

Vastavalt ülal kirjeldatule jagame Teie Isiklikku Informatsiooni kolmandate osapooltega.  

Meie ettevõte on isikliku informatsiooni vastutav töötleja, me edastame maksete sooritamiseks vajaliku isikliku informatsiooni volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

Viimaks võime me jagada Teie Isiklikku Informatsiooni eesmärgiga olla seadusega või regulatsioonidega kooskõlas; et vastata kohtukutsetele, läbiotsimisordenitele või muudele seaduslikele taotlustele, et kaitsta meie endi õiguseid.

Aeg-ajalt võime kasutada Teie isiklikku informatsiooni, et pakkuda Teile infot huvipakkuvate pakkumiste kohta, muudatuste kohta meie organisatsioonis või uute toodete ja teenuste kohta, mida pakume meie või mõni muu meiega seotud organisatsioon.

Kui Te ei soovi saada turundusinformatsiooni, siis võite igal ajal sellise informatsiooni saamise lõpetada, võttes meiega ühendust aadressil support@lamps4makeup.com.  Kui otseturundus toimub läbi e-posti, siis võite kasutada ka võimalust tellimusest loobuda. Me ei võta selle taotluse rahuldamise eest Teilt tasu ning teeme kõik vajalikud sammud, et Teie taotlus esimesel võimalusel rahuldada.

 

Kui olete Euroopa kodanik on Teil õigus saada ligipääs meie poolt kogutavale infole ning paluda, et seda informatsiooni parandataks, uuendataks või kustutataks. Kui soovite seda õigust kasutada, siis võtke meiega ühendust ülalmainitud kontaktaadressil.

Lisaks sellele, kui olete Euroopa kodanik, siis töötleme Teie informatsiooni eesmärgiga täita Teiega seonduvaid lepinguid (näiteks kui teete tellimuse läbi Veebilehe) või täita muid ärieesmärke, mis mainitud ülal. Palun pange tähele, et Teie informatsioon edastatakse väljaspool Euroopat asuvatesse riikidesse, kaasaarvatud Kanada ning Ameerika Ühendriigid.

ANDMETE SÄILITAMINE

Kui teete läbi Veebilehe tellimuse, siis säilitame Teie Tellimuse Informatsiooni, kui Te just ei anna teada, et soovite antud informatsiooni kustutamist.

  

MUUDATUSED

Me võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada, et kajastada näiteks muudatusi meie tegevustes või mõnel muul tööga seotud või legaalsel või regulatoorsel põhjusel.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui soovite teada rohkem informatsiooni meie privaatsuse tavade kohta, kui Teil on küsimusi või soovite esitada kaebust, siis võtke meiega ühendust e-posti teel: support@lamps4makeup.com või posti teel kasutades järgnevaid andmeid:

Paadi tee 3, Haabneeme, 74001, Eesti